Úvodní strana » aktuality » Aktuálně z HODOŇANU , Informační vývěska » Aktuální informace k možnosti konání schůzí BD a SVJ


Aktuální informace k možnosti konání schůzí BD a SVJ

Aktuální informace k možnosti konání schůzí BD a SVJ

V reakci na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, kterým bylo zrušeno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN týkající se omezení prodeje, akcí, včetně schůzí vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR nové opatření s prakticky totožnými omezeními, které nabývá účinnosti 26.4.2021.

Podmínky pro konání schůzí, bylo zrušeno omezení, že nad 50 osob se smí schůze konat pouze za účelem splnění zákonem uložených povinností. Při dodržení veškerých podmínek se tedy schůzí může zúčastnit neomezený počet osob. Ostatní podmínky pro konání schůzí s účastní nad 10 osob jsou následující (oproti dosavadním pravidlům se platnost RT-PCR testu se prodlužuje na 7 dnů):

a) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor min. FFP2, KN95 nebo N 95, b) je třeba dodržet rozestupy min. 2 metry (opatření hovoří o tom, že zúčastněné osoby mají být tímto způsobem „usazeny“), nejde-li o členy jedné domácnosti, c) každý účastník před vstupem do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že: i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem, iii) byl mu vystaven certifikát MZdr o provedeném očkování, pokud od aplikace poslední potřebné dávky uplynulo nejméně 14 dnů nebo iv) prodělal před nejvýše 90 dny laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace. Pokud nebudou tyto podmínky prokázány, nesmí být osoba do vnitřních prostor vpuštěna.

Zároveň upozorňujeme na nutnost sledovat rovněž případné vyhlášky obcí a opatření krajských hygienických stanic v naší lokalitě.