Úvodní strana » aktuality » Aktuálně z HODOŇANU , Informační vývěska » DATOVÉ SCHRÁNKY pro SVJ


DATOVÉ SCHRÁNKY pro SVJ

DATOVÉ SCHRÁNKY pro SVJ

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek. Významnou novinkou je rozšíření okruhu uživatelů, kam spadá také Společenství vlastníků jednotek (SVJ), kterým bude datová schránka zřízena od 1. ledna 2023 automaticky zdarma, bez jejich žádosti. Datová schránka ukládá povinnost komunikovat jejím prostřednictvím s orgány veřejné moci, tedy městskými a obecními úřady, státním zastupitelstvím, policií i soudy.

Co je datová schránka?

Datovou schránku můžeme charakterizovat jako státem garantovaný nástroj elektronické komunikace, který nahrazuje papírové dopisy. Datové schránky jsou primárně určeny k úřední komunikaci. Využívání datových schránek přináší řadu výhod, především zjednodušení komunikace a úsporu času, kdy není nutné vyzvedávat korespondenci na poště.

Datovou schránku si musíte hlídat, na co dát pozor?

Většina dokumentů se považuje za doručené do deseti dnů i v případě, že si je z datové schránky nikdo nevyzvedne. Mělo by být proto základním návykem každého uživatele svou schránku pravidelně kontrolovat, případně využít možnosti nastavit si v datové schránce zasílání e-mailových upozornění, že do schránky byla doručena nová zpráva, a schránku kontrolovat na základě takového upozornění. Nevýhodou datových schránek je automatické mazání přijatých zpráv, které zde zůstanou uložené maximálně 90 dní.

Všichni, kdo vlastní (nebo budou vlastnit) datovou schránku jsou povinni poštovní datové zprávy přijímat (viz. § 18a odst. 1 ZoEÚ), a to počínaje dnem
1. 3. 2022.

Datová zpráva je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba s oprávněným přístupem, nejpozději však uplynutím 10 dnů od dodání zprávy do schránky,
tzv. fikce doručení (viz. § 18a odst. 3 ZoEÚ).

SVJ může disponovat pouze jednou datovou schránkou, a vždy tak musí být pověřená osoba, která dokumenty roztřídí a rozešle k rukám zodpovědné osoby. V případě SVJ se jedná o statutární orgán, který může přístup do datové schránky poskytnout tzv. pověřené osobě.