Úvodní strana » aktuality » Informační vývěska » Informace k provozu družstva na květen 2020


Informace k provozu družstva na květen 2020

Oznamujeme, že od pondělí 18. 5. 2020 bude administrativní budova družstva opět otevřena pro veřejnost.

V případě, že plánujete návštěvu družstva, prosíme o prostudování následujících informací k provozu družstva na květen 2020:

U hlavního vchodu do administrativní budovy bude pracovník družstva, který bude pouštět nájemníky a vlastníky po jednom. Každý na vrátnici použije dezinfekci rukou a zapíše se do knihy návštěv. Osoby bez roušek nebudou vpuštěny do budovy. Dodržujte rozestupy 2 metry.

POKLADNA bude otevřena pouze v uvedené úřední hodiny. K okénku bude vstupovat vždy jen jeden klient.

Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 – 11:00 12:00 – 14:30
Středa 7:00 – 11:00 12:00 – 16:30

V úterý a čtvrtek máte možnost telefonického objednání schůzky s konkrétním pracovníkem, volejte přes ústřednu 518 309 070.

Vstup objednaných klientů do budovy družstva, bude z důvodu zabránění hromadění občanů na chodbách družstva možný nejdříve 5 minut před domluveným časem schůzky. Klienti, kteří nebudou v neúřední den předem telefonicky objednáni, nebudou do budovy vpuštěni ani jejich požadavky vyřízeny.

Nadále platí, že návštěvu družstva je nutné omezit na nezbytně nutné případy.

Ing. Dana Bernátková, ředitelka družstva