Úvodní strana » aktuality » Aktuálně z HODOŇANU , Informační vývěska » Konání členských schůzí od 1.11.2021


Konání členských schůzí od 1.11.2021

Konání valných hromad, členských schůzí od 1.11.2021
________________________________________

Pravidla a doporučení
V případě konání valné hromady, členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 20 osob, jsou to:
• každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
• osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
• absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách,
• absolvování POC antigenního testu v posledních 24 hodinách,
• absolvování testu v práci či ve škole v posledních 72 hodinách,
• mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní,
• mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
• u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Od 1. července není dále v platnosti zákon č. 460/2020 Sb., který upravoval možnosti využití technických prostředků (např. telekonferencí) nebo rozhodování per rollam (tj. poštou či emailem).