Úvodní strana » aktuality » Aktuálně z HODOŇANU , Informační vývěska » Konání valných hromad, členských schůzí družstva


Konání valných hromad, členských schůzí družstva

Konání valných hromad, členských schůzí družstva od 22. 11. 2021
________________________________________________________________________________

Pravidla a doporučení

V případě konání valné hromady, členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 20 osob, jsou to:

• každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
• osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
• prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,
• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
• absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách.

Od 1. července není dále v platnosti zákon č. 460/2020 Sb., který upravoval možnosti využití technických prostředků (např. telekonferencí) nebo rozhodování per rollam (tj. poštou či emailem).