Úvodní strana » aktuality » Informační vývěska , Aktuálně z HODOŇANU » Povinnost zpřístupnit spalinové cesty ke kontrole a čištění


Povinnost zpřístupnit spalinové cesty ke kontrole a čištění

Na základě zákona č.320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR a konkrétně vyhláška č.34/2016 Sb. jako provádějící a související předpis, musí být kontrola a čištění spalinových cest každoročně provedena. U kondenzačních kotlů je to 1x za dva roky.

  • Při nedodržení výše uvedeného hrozí vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou pokuta do 100.000 Kč, fyzické osobě pak do výše 10.000 Kč.
  • Za provedení kontroly a čištění spalinových cest a odstranění případných závad vyplývající ze zprávy o provedení kontroly a čištění spalinové cesty zodpovídá provozovatel domu tj. SVJ/družstvo, ale uživatel spalinové cesty má povinnost zajistit a umožnit provádění kontrol spalinové cesty.
  • V případě pojistné události je nedodržení povinnosti uživatele zajistit a umožnit provedení kontroly bráno jako porušení smluvních podmínek a hrozí až nevyplacení škodní události.