Úvodní strana » aktuality » Aktuálně z HODOŇANU , Informační vývěska » Možnosti konání schůzí BD a SVJ od 3. 1. 2022


Možnosti konání schůzí BD a SVJ od 3. 1. 2022

Možnosti konání schůzí BD a SVJ od 3. 1. 2022

Podmínky pro konání schůzí stanoví mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:

– každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor (např. FFP2, KN95 ), která splňuje filtrační účinnost alespoň 94% pro zabránění šíření kapének (tato povinnost platí vždy pro schůze konané uvnitř, v případě schůzí venku pouze v případě 30 a více účastníků, pokud účastníci nedodržují rozestupy 1,5 m);

Pro konání schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než 20 osob platí kromě výše uvedeného také následující podmínky:

a) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že:

b) absolvoval očkování takovým způsobem, že uplynulo alespoň 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního PCR nebo RAT testu neuplynulo více než 180 dní, nebo

d) absolvoval nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, přičemž tímto způsobem se mohou prokázat jen osoby, které nemohou být ze zdravotních důvodů očkovány (což doloží potvrzením lékaře s uvedením, že je tato skutečnost uvedena v Informačním systému infekčních nemocí – ISIN) nebo osoby, u nichž bylo zahájeno očkování.

Ačkoli od 26.12.2021 již neplatí nouzový stav, podmínky pro konání schůzí se přesto zpřísnily. Zejména došlo k omezení počtu osob na těchto akcích (je možná účast maximálně 100 osob).

Opatření klade důraz na dokončené očkování. PCR-testem ne starším než 72 hodin se nadále smějí prokazovat jen osoby, které mají zahájené očkování nebo osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou být očkovány.