Úvodní strana » aktuality » Informační vývěska » Upozornění k vyúčtování topné sezóny


Upozornění k vyúčtování topné sezóny

Upozorňujeme na nově přijatý zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

§ 7 (1) Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách (zák.67/2013 Sb.) dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020.

(2) Povinnost poskytovatele služeb a příjemce služeb provést finanční vyrovnání, která by podle § 7 odst. 3 zákona o službách nebo na základě dohody dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 1. ledna 2021, se považuje za dospělou dnem 1. května 2021.

Zákon prošel Sněmovnou i Senátem a dne 24. 4. 2020 jej podepsal prezident.