Úvodní strana » aktuality » Aktuálně z HODOŇANU , Informační vývěska » Upozornění - nařízení vlády od 22. 10. 2020


Upozornění - nařízení vlády od 22. 10. 2020

Od 22.10.2020 vláda rozhodla o zákazu volného pohybu. Vyjimky se vztahuji na cesty do zaměstnání, k výkonu podnikání a jiné obdobné činnosti. Pod tuto činnost lze zahrnout i činnost představenstva nebo kontrolni komise BD, pokud maji tyto organy na starosti prakticke provozni zaležitosti, ktere je třeba průběžně řešit. Vyjimku ma take poskytovani služeb pro obyvatele, pod niž lze zahrnout i činnost spravy a udržby bytovych domů. Toto krizove opatřeni je obdobne jarnimu omezeni volneho pohybu. I tentokrat je stanoven maximální počet 2 osob, ktere mohou společně pobyvat na veřejně přistupnych mistech (a nejsou zaroveň členy domacnosti). Vyjimka o činnosti přikázané zákonem, kterou je nezbytné konat ve vyšším počtu osob, je uvedena i v tomto opatřeni. Vztahuje se však pouze na pohyb na veřejně přistupnych mistech, takže jeji použiti pro schůze BD/SVJ je vyloučeno. Zakladnim principem opatřeni je omezení kontaktu s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

Z toho důvodu schůze BD i SVJ za účasti členů (členů BD, delegátů, vlastníků jednotek) opět nelze konat.