Úvodní strana » aktuality » Aktuálně z HODOŇANU , Informační vývěska » VYÚČTOVÁNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ZA 2020


VYÚČTOVÁNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ZA 2020

Informujeme Vás, že vyplacení přeplatku z vyúčtování služeb „SLOŽENKOU“ bude zpoplatněno dle ceníku Poštovní spořitelny, která přeplatkové složenky zpracovává. Přeplatek bude ponížen o sazbu dle ceníku.
Pokud s tím nesouhlasíte, vyplňte písemně formulář „Způsob vrácení příp. přeplatku vyúčtování zálohových plateb za služby“, který je umístěný na našich stránkách. Upozorňujeme, že k zaslání přeplatků je potřeba písemné ujednání všech vlastníků bytové jednotky. Vyplněné formuláře zašlete na bytové družstvo do 30. 4. 2021. Po obdržení řádně vyplněného formuláře pro vyplacení finančních prostředků z vyúčtování provedeme změnu ve vyplacení.
Pro sdělení preferujte prosím elektronickou poštu na e-mail: sbdhodonan@hodonan.cz.
Ekonom. úsek