Úvodní strana » aktuality » Informační vývěska » ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH DNŮ


ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH DNŮ

OZNÁMENÍ

Vážení členové družstva a členové společenství vlastníků jednotek, vážení zákazníci,
Dne 15. 3. 2020 vyhlásila vláda České republiky pro celé území ČR karanténu. S ohledem na toto nařízení rušíme počínaje dnešním dnem 16. 3. 2020 úřední dny pro veřejnost do 24. 3. 2020.
Pro komunikaci s pracovníky družstva používejte telefon, SMS zprávy nebo e-mailovou korespondenci. Dále pro předání dokladů je možno využít poštovní schránku u brány do areálu bytového družstva.

K realizaci plateb nájemného není možno v tuto dobu využívat pokladnu družstva, můžete využít bezhotovostní platby nebo po telefonické dohodě odložte platby až do skončení nařízení. V těchto případech nebude prováděna žádná penalizace za pozdní platby.

Dále jsme v tomto období omezili i činnost střediska údržby. Pracovníci budou provádět pouze nezbytně nutné opravy, veškeré telefony budou po celou dobu fungovat. Po běžné pracovní době bude i nadále fungovat i havarijní služba.

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.

Ing. Dana Bernátková, ředitelka družstva