Úvodní strana » Družstvo » SBD HODOŇAN » Výroční zpráva za rok 2009


Výroční zpráva za rok 2009

HODOŇAN, stavební bytové družstvo (dále jen družstvo), zajišťuje bydlení a služby s bydlením spojené ve 141 obytných domech, ve kterých je 3995 bytových jednotek a 48 vestavěných garáží. Z celkového počtu 32 objektů s 269 bytovými jednotkami v obcích mimo Hodonín je 96 bytů ve 3 objektech umístěno ve Ždánicích. Tyto byty družstvo spravuje a provozuje, zabezpečuje jejich opravy a údržbu a zajišťuje pro ně služby spojené s bydlením. Družstvo spravuje 3995 bytových jednotek, z toho je 1990 ve vlastnictví družstva, 1904 je převedených do osobního vlastnictví a 101 je správa cizích.

K 31.12.2009 spravuje družstvo 40 společenství vlastníků jednotek – právnických osob, které vznikly podle zákona 103/2000 Sb. V 40 SVJ je celkem 1241 bytových jednotek. Od 1.1.2003 družstvo provádí správu pěti společenstvím vlastníků jednotek s 59 bytovými jednotkami. V roce 2007 jsme převzali správu bytového družstva DŘÍNOVEC ve Vacenovicích a v roce 2008 jsme převzali Bytového družstva Národní třída 95 v Hodoníně, jedná se 42 bytových jednotek.

V rámci živnostenských oprávnění provozuje i jinou činnost směřující k dosažení zisku. Družstvo má ve svém vlastnictví tři nebytové prostory.

Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXV, vložka 198.

Vlastní kapitál družstva představuje hodnotu 416 196 tis. Kč, z nichž
404 976 tis. Kč je hodnotou majetku v družstevní bytové výstavbě.

Změny vlastního kapitálu jsou způsobeny vyřazením majetku – bytů, u nichž je uzavřena smlouva o převodu bytů do vlastnictví podle zákona 72/94 Sb. a podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. K 31.12.2009 bylo převedeno do vlastnictví členů 2 013 bytů v celkové hodnotě 385 916 tis. Kč, z toho v hodnoceném roce činil majetek převedený do vlastnictví 41 604 tis. Kč.

Za rok 2009 dosáhlo družstvo zisk před zdaněním ve výši 1 136 tis. Kč.