Úvodní strana » Družstvo » Informační systém » Informační systém INTEGRI


Informační systém INTEGRI

INTEGRI je komplexní informační systém pro vedení agendy bytového družstva.

Od 1. listopadu 2007 se mohou zaevidovat všichni družstevníci i vlastníci bytů, kteří mají zájem o přístupová práva do informačního systému INTEGRI.

Přístupy jednotlivých uživatelů do dat jsou zabezpečeny přístupovým jménem a heslem, komunikace probíhá zabezpečeně přes SSL protokol. Přidávání nových uživatelů Internetové aplikace včetně práv provádí proškolený zaměstnanec družstva v prostředí INTEGRI.
Uživatel informačního systému může být zařazen do následujících skupin podle přístupových práv (zjednodušeně popsáno):

  • funkcionář družstva – práva prohlížet údaje celého družstva
  • funkcionář domu – právo prohlížet údaje celého domu
  • uživatel – právo prohlížet údaje vlastního prostoru

Na Internetu mohou být díky informačnímu systému INTEGRI prezentovány následující údaje:

  • údaje o domech, prostorách a uživatelích
  • struktura a hodnoty předpisů
  • saldo prostorů (pohledávky a úhrady)
  • hodnoty dlouhodobé zálohy
  • základní ekonomické údaje domu (samosprávy)