Úvodní strana » Služby » Ceník služeb » Sazebník poplatků za úkony družstva


Sazebník poplatků za úkony družstva

č. Název položky Cena Kč vč.DPH
1. Vyřízení žádosti o souhlas představenstva s výměnou 737,00
2.a Vyřízení převodu družstevního podílu mezi příbuznými v řadě přímé, manžely a bývalými manžely 370,00
2.b Vyřízení převodu družstevního podílu na jiné občany 7.311,00
2.c Vyřízení převodu družstevního podílu na jiné občany jde-li o převod, kdy u převádějícího člena neuplynula doba nejméně jednoho roku od nabytí členských práv z převodu od jiné osoby 14 737,00
3. Žádost o převod prostého členství (§ 14 odst. 5c) není poskytnutí služby 242,00
4.a Podání žádosti o souhlas k přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu mezi příbuznými v řadě přímé, sourozenci, bývalými manžely 370,00
4.b Podání žádosti o souhlas k přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu na jiné občany 4.377,00
5. Podání žádosti o udělení souhlasu k provedení stavební úpravy v bytě 370,00
6. Poplatek za vyhotovení duplikátu smlouvy, rozhodnutí o přidělení bytu či jiného dokladu z členského spisu (za 1 doklad) 61,00
7. Poplatek za vystavení (potvrzení pro jiné orgány vydané na vlastní žádost) 61,00
8. Poplatek za úkony spojené s převodem bytu do vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb. 4.042,00
9. Zápisné 293,00
10. Vyřízení stavebního povolení 4.908,00
11. Výběrové řízení na 1 dodavatele 3.072,00
12. Výběrové řízení na více dodavatelů 6.121,00
13. Technický dozor 0,45 %, minimálně 28.871,00
14. První změna předpisu úhrad nájemného 1 x ročně bezplatně
15. Následné změny předpisu nájemného v daném roce za byt 37,00
16. Zajištění úvěrů, zpracování podkladů pro výběrové řízení a uzavření úvěru 9.817,00
17. Zpracování podkladů pro vyřízení státní dotace “PANEL 6.121,00
18. Kalkulace nákladů na opravy většího rozsahu a revitalizace na jednotlivé byty 4.908,00
19. Rozúčtování dotací za rok zpětně, včetně zasílání podkladů na ČMZRB a.s. 5.775,00
20. Ekonomické a organizační zabezpečení vzniku SVJ 3.060,00
21. Poplatek za zaslání upomínky 123,00
22. Poplatek za sepsání první dohody o splátkách bezplatně
23. Poplatek za sepsání druhé dohody o splátkách 612,00
24. Poplatek za sepsání třetí a další dohody o splátkách 924,00
25. Poplatek za povolení umístění sídla firmy 6.138,00
26. Příspěvek na správu pro nájemce družstevníky mimo SVJ 124,00
27. Poplatek správce pro 100% vlastníků(vč. předsedy) 286,00
28. Příspěvek předsedy 286,00
29. Příspěvek na správu pro vlastníky 186,00
30. Příspěvek na správu pro SVJ s vlastním účtem 216,00
31. Příspěvek na správu ekonomický (pro osoby bydlící na bytě bez právního nároku 716,00
32. Hodinová sazba údržby bez DPH 300,00
33. Poplatek za změnu zápisu SVJ u Krajského soudu v Brně 2.315,00
34. Poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti bytové jednotky ve vlastnictví osob 315,00
35. Roční příspěvek nebydlícího člena bez nájmu či vlastnictví bytu ve správě družstva od 1.1.2018 300,00
36. Poplatek za správu pro nájemce v družstevních bytech s cizí správou od 1.7.2017 123,00
37. Poplatek za úhradu v hotovosti na pokladně SBD HODOŇAN od 1.6.2017 11,00
38.a Poplatek za zpracování pozvánky na shromáždění vlastníků 529,00
38.b Poplatek za rozeslání pozvánek na shromáždění vlastníků 30,00/bj

Sazebník poplatků je platný od 1. 2. 2019.