Úvodní strana » Služby » Ceník služeb » Sazebník poplatků za úkony družstva


Sazebník poplatků za úkony družstva

č. Název položky Cena Kč vč.DPH
1. Vyřízení žádosti o souhlas představenstva s výměnou 722,00
2.a Vyřízení převodu družstevního podílu mezi příbuznými v řadě přímé, manžely a bývalými manžely 362,00
2.b Vyřízení převodu družstevního podílu na jiné občany 7.161,00
2.c Vyřízení převodu družstevního podílu na jiné občany jde-li o převod, kdy u převádějícího člena neuplynula doba nejméně jednoho roku od nabytí členských práv z převodu od jiné osoby 14 434,00
3. Žádost o převod prostého členství (§ 14 odst. 5c) není poskytnutí služby 237,00
4.a Podání žádosti o souhlas k přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu mezi příbuznými v řadě přímé, sourozenci, bývalými manžely 362,00
4.b Podání žádosti o souhlas k přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu na jiné občany 4.287,00
5. Podání žádosti o udělení souhlasu k provedení stavební úpravy v bytě 362,00
6. Poplatek za vyhotovení duplikátu smlouvy, rozhodnutí o přidělení bytu či jiného dokladu z členského spisu (za 1 doklad) 60,00
7. Poplatek za vystavení (potvrzení pro jiné orgány vydané na vlastní žádost) 60,00
8. Poplatek za úkony spojené s převodem bytu do vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb. 3.959,00
9. Zápisné 287,00
10. Vyřízení stavebního povolení 4.807,00
11. Výběrové řízení na 1 dodavatele 3.009,00
12. Výběrové řízení na více dodavatelů 5.995,00
13. Technický dozor 0,45 %, minimálně 28.277,00
14. První změna předpisu úhrad nájemného 1 x ročně bezplatně
15. Následné změny předpisu nájemného v daném roce za byt 36,00
16. Zajištění úvěrů, zpracování podkladů pro výběrové řízení a uzavření úvěru 9.615,00
17. Zpracování podkladů pro vyřízení státní dotace “PANEL 5.995,00
18. Kalkulace nákladů na opravy většího rozsahu a revitalizace na jednotlivé byty 4.807,00
19. Rozúčtování dotací za rok zpětně, včetně zasílání podkladů na ČMZRB a.s. 5.656,00
20. Ekonomické a organizační zabezpečení vzniku SVJ 2.997,00
21. Poplatek za zaslání upomínky 120,00
22. Poplatek za sepsání první dohody o splátkách bezplatně
23. Poplatek za sepsání druhé dohody o splátkách 599,00
24. Poplatek za sepsání třetí a další dohody o splátkách 905,00
25. Poplatek za povolení umístění sídla firmy 6.012,00
26. Příspěvek na správu pro nájemce družstevníky mimo SVJ 120,00
27. Poplatek správce pro 100% vlastníků(vč. předsedy) 281,00
28. Příspěvek předsedy 281,00
29. Příspěvek na správu pro vlastníky 181,00
30. Příspěvek na správu pro SVJ s vlastním účtem 210,00
31. Příspěvek na správu ekonomický (pro osoby bydlící na bytě bez právního nároku 700,00
32. Hodinová sazba údržby bez DPH 230,00
33. Poplatek za změnu zápisu SVJ u Krajského soudu v Brně 2.268,00
34. Poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti bytové jednotky ve vlastnictví osob 309,00
35. Roční příspěvek nebydlícího člena bez nájmu či vlastnictví bytu ve správě družstva od 1.1.2018 300,00
36. Poplatek za správu pro nájemce v družstevních bytech s cizí správou od 1.7.2017 120,00
37. Poplatek za úhradu v hotovosti na pokladně SBD HODOŇAN od 1.6.2017 10,00
38.a Poplatek za zpracování pozvánky na shromáždění vlastníků 529,00
38.b Poplatek za rozeslání pozvánek na shromáždění vlastníků 30,00/bj

Sazebník poplatků je platný od 1. 2. 2018.