Úvodní strana » Služby » Ceník služeb » Sazebník poplatků za úkony družstva


Sazebník poplatků za úkony družstva

č. Název položky Cena Kč vč.DPH
1. Vyřízení žádosti o souhlas představenstva s výměnou 935,00
2.a Vyřízení převodu družstevního podílu mezi příbuznými v řadě přímé, manžely a bývalými manžely 469,00
2.b Vyřízení převodu družstevního podílu na jiné občany 9.267,00
2.c Vyřízení převodu družstevního podílu na jiné občany jde-li o převod, kdy u převádějícího člena neuplynula doba nejméně jednoho roku od nabytí členských práv z převodu od jiné osoby 18.679,00
3. Žádost o převod prostého členství (§ 14 odst. 5c) není poskytnutí služby 308,00
4.a Podání žádosti o souhlas k přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu mezi příbuznými v řadě přímé, sourozenci, bývalými manžely 469,00
4.b Podání žádosti o souhlas k přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu na jiné občany 5.548,00
5. Podání žádosti o udělení souhlasu k provedení stavební úpravy v bytě 469,00
6. Poplatek za vyhotovení duplikátu smlouvy, rozhodnutí o přidělení bytu či jiného dokladu z členského spisu (za 1 doklad) 78,00
7. Poplatek za vystavení (potvrzení pro jiné orgány vydané na vlastní žádost) 78,00
8. Poplatek za úkony spojené s převodem bytu do vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb. 5.124,00
9. Zápisné 370,00
10. Vyřízení stavebního povolení 6.222,00
11. Výběrové řízení na 1 dodavatele 3.894,00
12. Výběrové řízení na více dodavatelů 7.758,00
13. Technický dozor 0,45 %, minimálně 36.594,00
14. První změna předpisu úhrad nájemného 1 x ročně bezplatně
15. Následné změny předpisu nájemného v daném roce za byt 47,00
16. Zajištění úvěrů, zpracování podkladů pro výběrové řízení a uzavření úvěru 12.444,00
17. Zpracování podkladů pro vyřízení státní dotace “PANEL 7.758,00
18. Kalkulace nákladů na opravy většího rozsahu a revitalizace na jednotlivé byty 6.222,00
19. Rozúčtování dotací za rok zpětně, včetně zasílání podkladů na ČMZRB a.s. 7.321,00
20. Ekonomické a organizační zabezpečení vzniku SVJ 3.879,00
21. Poplatek za zaslání upomínky 156,00
22. Poplatek za sepsání první dohody o splátkách bezplatně
23. Poplatek za sepsání druhé dohody o splátkách 776,00
24. Poplatek za sepsání třetí a další dohody o splátkách 1.172,00
25. Poplatek za povolení umístění sídla firmy 7.781,00
26. Příspěvek na správu pro nájemce družstevníky mimo SVJ 132,00
27. Příspěvek předsedy 320,00
28. Příspěvek na správu pro vlastníky 199,00
29. Příspěvek na správu ekonomický (pro osoby bydlící v bytě bez právního nároku) 2.420,00
30. Poplatek za změnu zápisu SVJ u Krajského soudu v Brně 2.935,00
31. Poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti bytové jednotky ve vlastnictví osob 400,00
32. Roční příspěvek nebydlícího člena od 1.1.2020 300,00
33. Poplatek za správu pro nájemce v družstevních bytech s cizí správou od 1.7.2017 131,00
34. Poplatek za úhradu v hotovosti na pokladně SBD HODOŇAN od 1.6.2017 14,00
35. Datové schránky 1.452,00

Sazebník poplatků je platný od 1. 2. 2023.