Úvodní strana » Služby » Ekonomická oblast » Přehled služeb v ekonomické oblasti


Přehled služeb v ekonomické oblasti

HODOŇAN, stavební bytové družstvo má dlouholeté zkušenosti se správou obytných domů a nebytových prostor, proto může své služby nabídnout novým bytovým družstvům (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) nebo jednotlivým fyzickým osobám, které jsou majiteli nemovitostí.

Máme zapracovaný kolektiv odborných zaměstnanců zajišťujících služby na vysoké úrovni. Jsme vybaveni softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytového družstva, společenství vlastníků jednotek i ostatních vlastníků v souladu s platnou legislativou ČR.

Při své práci využíváme znalostí právních předpisů zejména v oblasti občanského zákoníku, zákona o vlastnictví bytů, zákona o účetnictví, daňových předpisů a ostatních předpisů vztahujících se ke správě, provozu a služeb spojených s užíváním obytných domů a nebytových prostor. Při své práci využíváme rady právní kanceláře a daňových poradců.

Průběžně zpracováváme:

 1. vedení podvojného účetnictví dle platné legislativy v platném znění
 2. provádíme kontrolu věcné a účetní správnosti faktur i zjednodušených daňových dokladů včetně úhrad
 3. vedeme evidenci vlastníků i nájemců bytů, garáží a nebytových prostor
 4. stanovení záloh na služby spojené s užíváním jednotek
 5. vypracování předpisu pro jednotlivé bytové jednotky podle výše spoluvlastnického podílu nebo podle principů určených SVJ a BD a zajištění úhrad záloh
 6. vedení agendy vyplývající z úvěrových smluv SVJ i BD
 7. sledování salda pohledávek
 8. měsíčně zpracováváme přehledy nedoplatků, upomínáme dlužné částky včetně úroku z prodlení dle stanov nebo rozhodnutí SVJ nebo BD a následně pohledávky předáváme k vymáhání právní kanceláři
 9. o stavu pohledávek informujeme kdykoliv na vyžádání
 10. čtvrtletní zasílání zpracovaných účetních výstupů předsedům
 11. pomocí internetového informačního portálu umožňujeme uživatelům a samosprávám prohlížení dostupných údajů z informačního systému prostřednictví internetu, každý uživatel přistupuje do internetového informačního portálu pod svým uživatelským jménem a heslem
 12. zajišťujeme výhodné pojištění nemovitostí, kterým provádíme správu vč. následných likvidací pojistných událostí
 13. vedeme personální a mzdovou agendu zaměstnanců SVJ a BD
 14. připravujeme smlouvy dle platné legislativy a požadavků zákazníků
 15. vedeme personální a mzdové agendy funkcionářů
 16. zpracováváme finanční, nebo jiné analýzy, včetně návrhu opatření včetně ročního finančního rozpočtu spravovaného bytového domu
 17. vypracováváme přiznání k dani z příjmu právnických osob pro SVJ i BD
 18. sestavujeme výkazy
 19. zpracováváme podklady k roční účetní závěrce nebo výroční zprávě

Pokud máte o uvedené služby zájem, kontaktujte ekonomického náměstka HODOŇANu na telefonu 777 764 903 nebo na e-mail sbdhodonan@hodonan.cz , kde si domluvíme další postup.