Úvodní strana » Služby » Technická oblast » Termíny provádění kontrol a revizí


Termíny provádění kontrol a revizí

Revize plynu

 1. revize uzávěrů a rozvodů v bytě včetně HUP u plynoměru … 1x za 3 roky
 2. společné prostory, kontrola spojů a uzávěrů pod stoupačkami … 1x za 3 roky

Prohlídky plynových zařízení

 1. společné prostory … 1x ročně

Plynové kotelny

 1. revize plynových kotelen … 1x za 3 roky
 2. prohlídky kotelen včetně kotlů … 1x ročně
 3. kontrola spalin … 2x ročně
 4. měření emisí dle nařízení vlády 86/2002 Sb. … 1x za 2 roky
 5. kontrola kotlů od 20 kW starších 15 let od uvedení do provozu dle vyhlášky 276/2007 Sb.

Výtahy

 1. provozní prohlídka výtahu … 2x za měsíc
 2. odborná prohlídka výtahu … 1x za 3 měsíce
 3. revize výtahu (odborná zkouška) … 1x za 3 roky
 4. inspekční prohlídka výtahu … 1x za 6 let

PO

 1. preventivní požární prohlídky … 1x ročně
 2. nouzové osvětlení … 1x ročně
 3. požární hasící přístroje … 1x ročně
 4. nástěnné hydranty … 1x ročně
 5. požární hasící přístroje – tlaková zkouška … 1x za 5 let
 6. revize požárních klapek … 1x ročně

Elektroinstalace + hromosvody

 1. revize el. instalace spol. prostor + revize hromosvodů … 1x za 5 let

Komíny

 1. dle zákona č.320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR a konkrétně Vyhláška č.34/2016 Sb., Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty – u spotřebičů na plynná paliva nejméně 1x ročně, u kondenzačních spotřebičů nejméně 1x za dva roky