Úvodní strana » Dokumenty » Úhrada nájemného » Dohoda o splátkách


Dohoda o splátkách

Ve vlastním zájmu si své platby hlídejte a kontrolujte sami, neboť konečný dluh může být po delší době i několikanásobně vyšší než původní dlužná částka.

Pro sledování úhrad můžete využívat možnost nahlížení přes internetový informační portál INTEGRI G5i (více – viz odkaz „Možnosti úhrady“).

Může se stát, že se dostanete do kritické finanční tísně. Stavební bytové družstvo umožňuje vyřešení nedoplatku za měsíční předpis uzavřením dohody o splátkách. Předejdete tak zbytečnému navýšení finančních nákladů za upomínací poplatky, za právní zastoupení a soudní poplatky, které nejsou zanedbatelné. Po domluvě Vám ve splátkovém kalendáři stanovíme splátky, které budete splácet společně s pravidelnými měsíčními platbami nájemného (příspěvku vlastníka).

Upozorňujeme Vás, že již po neuhrazení tří měsíčních předpisů a v případě, že není uzavřena dohoda o splátkách, jsme povinni dluhy postoupit k dalšímu vymáhání právní cestou.