Úvodní strana » Dokumenty » Směrnice » Stanovy stavebního bytového družstva


Stanovy stavebního bytového družstva

 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. (dale jen “zákon”) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.
 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
 3. Členové družstva neručí za závazky družstva.
 4. Družstvo je obchodní korporací.

Stanovy se mění tímto novým zněním přijatým shromážděním delegátů dne 26. 11. 2013 a nabývají účinnosti dnem 1.1.2014, avšak účinnost těchto stanov je vázána na účinnost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. V případě, že bude účinnost těchto právních předpisů odložena k datu pozdějšímu než 1.1.2014, nabývají tyto stanovy účinnosti tímto pozdějším dnem. V případě, že do 31.12.2013 dojde ke zrušení uvedených předpisů, tyto stanovy účinnosti nenabudou.


Přiřazené dokumenty ke stažení

 • Stanovy stavebního bytového družstva s účinností od 1. ledna 2014
  stáhnout soubor PDF 412,51kB 03.01.14 staženo: 2344x
 • Stanovy stavebního bytového družstva s účinností od 16. října 2009
  stáhnout soubor PDF 14,60MB 22.09.10 staženo: 691x
 • Stanovy stavebního bytového družstva s účinností od 18. června 2008
  stáhnout soubor PDF 518,56kB 22.09.08 staženo: 1785x