Úvodní strana » Dokumenty » Úhrada nájemného » Možnosti úhrad nájemného nebo příspěvku na služby


Možnosti úhrad nájemného nebo příspěvku na služby

Bankovní spojení

 1. ČSOB, a. s. 1756758/0300
 2. KB, a. s. 7810671/0100

Zvažte, který způsob platby je pro Vás nejvýhodnější. Způsob platby nájemného (příp. následnou změnu způsobu platby) je potřeba vždy ujednat na oddělení nájemného. Mějte však na paměti, že úhrady nelze provádět službou SIPO.

Níže naleznete možné způsoby úhrady:

 1. Trvalý (případně jednorázový) příkaz
  Pro nastavení trvalého (případně jednorázového) příkazu k úhradě je třeba znát následující údaje: částku, č. účtu (viz výše), variabilní symbol vztahující se k bytové jednotce (dále jen VS), specifický symbol (dále jen SS) – 101, konstantní symbol (dále jen KS) – 0558, datum úhrady – nejpozději do 20. dne v měsíci dle stanov SBD HODOŇAN.

 1. Souhlas k přímému inkasu z bankovního účtu
  Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, kontaktujte oddělení nájemného – lze i telefonicky nebo e-mailem. Dostanete údaje potřebné k založení souhlasu s inkasem. V bance, příp. ve svém elektronickém bankovnictví, si zřídíte tuto službu a požádáte banku o vydání potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu. Kopii potvrzení je potřeba doručit na bytové družstvo – odd. nájemného.
 1. Poštovní poukázkou typu A
  Stavební bytové družstvo s účinností od 16.8.2017 nezasílá předtištěné poštovní poukázky.
  Pokud chcete hradit touto formou, poštovní poukázky jsou k dispozici na každé pobočce České pošty, s. p. Je třeba znát následující údaje: částka, č. účtu (viz výše), VS vztahující se k bytové jednotce (viz platný měsíční předpis), SS – 101, datum úhrady – nejpozději do 20. dne v měsíci.

Poštovní poukázky jsou k dispozici na jakékoliv pobočce České pošty, s.p.

Vážení nájemci a vlastníci bytu, doporučujeme Vám využívat internetový informační portál, který umožňuje uživatelům a samosprávám prohlížení dostupných údajů z informačního systému INTEGRI G5i. Naleznete zde např. přehledy plateb, předpisy, vyúčtování prostor, pohledávky a úhrady, informace o anuitách, o půjčkách, zápisy ze schůzí aj. V případě zájmu si ujednejte na bytovém oddělení přístup do informačního portálu. Bude Vám přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Kdykoliv a z kteréhokoliv místa pak můžete sledovat dostupné údaje, například i v zahraničí.

Způsob platby nájemného je vždy nutno nahlásit na ekonomický úsek – nájemné.